[Vietsub] Yoo Hee Yeol’ Sketchbook + MBC Hidden Stage

Đến hẹn lại lên cứ khi nào căm bách là lại phải trèo lên Yoo Hee Yeol’ sketchbook. Lần này chúng ta sẽ được nghe Thunder phiên bản nhạc Jazz rất lạ và hay. Phần talk  các trẻ không ngồi kể láo tiết lộ tình ái lăng nhăng, chuyện bị đá này kia như trước,…

[Vietsub] Investigator Alice season 2 (FTISLAND Seung Hyun, APink Nam Joo)

========= Translator: dbsk_5, oi_gioi_oi, April_Ng, Hinh Đỗ, missbeo, Joohie_Ice Editor: oi_gioi_oi Timer: Kim Ryeo Đậu, tjna_july, Khanh Jin, April_Ng, Bi Encoder: oi_gioi_oi, Trâm, April_Ng Designer: Loluly Brought to you by FT501 Team @ ft501team.wordpress.com Youtube channel: MV– Show – Drama Facebook: https://www.facebook.com/Ft501Team/?fref=ts     Dailymotion playlist – TẬP 1 –  Mega Google Drive  – TẬP 2 –  Mega Google…