[Vietsub] Choi Min Hwan + Song Seung Hyun (special gift)

z6fnw1y

Đôi bạn cùng tiến tung toàn special gift làm điên đảo con dân. Vừa làm sub vừa fan gơ hết cả buổi.

Cậu Minari thì cover Because I don’t know how to love mùi mẫn vãi xòa, xong bài này team vốn làm rồi nên sub rất nhanh. Seung Hyun tung quả tự sáng tác sến lụa, làm anh em điên đảo trans Hàn trans Tàu mệt quá xá mệt.

b1-2

Translator: Chocopie, Hinh Đỗ
Timer: Akemi
Editor: Yến, Oi_gioi_oi
Typesetter: Puff, Kẹo
Encoder: oi_gioi_oi
Brought to you by FT501 Team @ ft501team.wordpress.com
Youtube channel: MV Show – Drama
Facebook: https://www.facebook.com/Ft501Team/?fref=ts

1. Because I don’t know how to love – Choi Min Hwan

ayW2l

mR3iv

Google Drive
Mega 

 

2. Season of you – Song Seung Hyun

ayW2l

mR3iv

Google Drive
Mega 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.