[Vietsub][Quiz] Park Shin Hye và HeeChul trên Hongkira {FT501Team}

Translator: Puff, Giri Timer: catpis, shinko0412, Sami Editor: Puff, tjna_july, Bi Typesetter: Puff Encoder: April Ng, oi_gioi_oi Designer: Li, Meru Brought to you by FT501 Team @ forum.360kpop.com Youtube channel: Channel 1 – Channel 2 – Channel 3 Facebook: https://www.facebook.com/Ft501Team360kpop?ref=hl ========================== [Vietsub][Quiz] Park Shin Hye trên Hongkira – Ai là người nhận tin nhắn trước  GOOGLE DRIVE MEGA…

[Vietsub] Rảnh việc chơi game – FTISLAND vs GOT7 (đủ bộ 5 tập) {FT501 Team}

Translator: April Ng, Tú Ni Timer: April Ng, Tú Ni, shinko0412, Sami, Miu Editor: Puff Typesetter: Puff Encoder: April Ng, Kây Designer: Li, Meru Brought to you by FT501 Team @ ft501team.wordpress.com Youtube channel: MV – Show – Drama Facebook: https://www.facebook.com/Ft501Team/?fref=ts Youtube Playlist TẬP 1 GOOGLE DRIVE MEGA TẬP 2 GOOGLE DRIVE MEGA TẬP 3 GOOGLE DRIVE MEGA TẬP 4 GOOGLE DRIVE…